Wednesday, 25 March 2009

Verwerf de gunst van Jahwe

English version > Obtain favour from Yahweh


“Laat uw onverstand varen en gij zult leven, en betreedt de weg van het inzicht.’” (Spr 9:6 WV78)
“Want wie mij vindt, die vindt het leven en verwerft de gunst van Jahwe,” (Spr 8:35 WV78)
“Want door mij worden uw dagen talrijk en vermeerderen zich uw levensjaren.” (Spr 9:11 WV78)
“Wie onderrichting ter harte neemt is op weg naar het leven, maar wie een vermaning versmaadt dwaalt af.” (Spr 10:17 WV78)
“Gaat binnen door de nauwe poort; want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden.” (Mt 7:13-14 WV78)
“’Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen het proberen, maar er niet in slagen binnen te komen.” (Lu 13:24 WV78)


No comments:

Post a Comment