Tuesday, 10 March 2009

Waarom?

WAAROM?

"O, vrees de Here, gij heiligen: want er ontbreekt niets voor hen die hem vrezen.
De jonge leeuwen kunnen ontbering doorstaan en honger lijden:
maar zij die de Heer zoeken zal niets ontbreken. "
Psalm 34:9-10

"Waarom? Waarom zegent God me niet met die nieuwe auto?

Waarom laat God mij niet winnen met de loterij? Waarom geeft God me die nieuwe veel-betalende baan niet?

Het is interessant dat de psalmist gekozen heeft voor jonge leeuwen in deze illustratie. Jonge leeuwen zijn erg ongeduldig en onzorgvuldig in hun jacht. Door hun onervarenheid doen jonge leeuwen vaak hun prooi opschrikken en verliezen aldus hun kans voor voeding. De oudere, meer ervaren leeuwen kiezen hun prooi verstandig en wachten geduldig tot de juiste gelegenheid om aan te vallen. De oudere leeuwen voorzien adequaat in de behoeften van hun jong.

De psalmist gebruikt dit voorbeeld om aan te tonen dat God zal voorzien in alle behoeften van zijn kinderen, als we de tijd nemen om hem te vragen en te wachten op hem. Vers 10 vertelt ons dat degenen die zoeken naar de Heer geen gebrek zullen hebben van enig goeds. God zal zijn kinderen voorzien met de wens van hun hart met de veronderstelling dat het een "goede" zaak is.

Prijs God vandaag, omdat hij niet in onze elke "wil" voorziet, maar toch voor ons de dingen voorziet die als beste voor ons zijn op dit moment in ons leven. Wees vandaag geduldig. God kent uw behoeften. Hij weet wat het beste is voor je leven. "


- MT

English version > Why?

No comments:

Post a Comment