Wednesday, 29 April 2009

Bewaak goed in jezelf die schat, vriendelijkheid


"Bewaak goed in jezelf die schat, vriendelijkheid.
Weet hoe zonder aarzeling te geven,
hoe te verliezen, zonder spijt
hoe te verwerven zonder krenterigheid. "
- George Sand

"Maar de vrucht van de Geest is
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
vriendelijkheid en zelfbeheersing.
Tegen dergelijke zaken is er geen wet. "
Galaten 5:22-23

Heer, geef dat ik vrij kan geven.
Laat het gevolg van het licht in mij zijn dat ik alleen maar doe wat goed is.
Dat ik in mijn hart steeds de liefde kan dragen,
en dat ik tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld kan opbrengen,
welke een toonbeeld mogen zijn voor een Christen.


No comments:

Post a Comment