Monday, 27 April 2009

Enkel het rouwmoedig zelf, ziek van haar pretenties, vindt verlossing


"Alleen wanneer alle onze pretenties naar zelfvoorziening zijn vernietigd,
alleen wanneer wij al onze programma's voor het bereiken van veiligheid in een groter geheel hebben opgegeven welke maar de zelf dagvaarding groot is, alleen wanneer we eindelijk beseften dat we onszelf niet kunnen redden zelfs via onze nobelste aspiraties en meest verheven idealen, maar als we voorwaarts komen met niet alleen lege handen, maar berouwvol hart en nederige geest, alleen dan is er hoop. Enkel het rouwmoedig zelf, ziek van haar pretenties, vindt verlossing. "
- Will Herberg (jodendom en de moderne mens, 1951)

"Heb geen angst voor iets, maar in alles door gebed en smeekbede met dankzegging
Laat uw aanvragen worden bekend gemaakt aan God.
En de vrede van God, welke alle begrip passeert,
zal uw harten en uw gedachten in Christus Jezus houden. "
Philipenzen. 4:6-7 (RSV)

Heer God leer mijn angsten overwinnen. Ik besef dat de mens mij niets kan dat mij eeuwig zou vernietigen, maar mijn keuzes kunnen mij wel vernietigen. Daarom verzoek ik U dat U mij begeleid op het juiste pad naar eeuwig leven.
Ik heb vele vragen en vele verzoeken en durf te vragen deze in te wilgen die in overeenstemming zijn met Uw wensen.
Nederig bied ik mij aan om U te dienen, ontvang mij in Uw wereld van vrede.
In de naam van Jezus Christus, amen.


No comments:

Post a Comment