Tuesday, 28 April 2009

Zaai een gedachte en je plukt een actie; zaai een handeling en je plukt een gewoonte'Zaai een gedachte en je plukt een actie; zaai een handeling en je plukt een gewoonte;

zaai een gewoonte en je oogst een karakter; zaai een karakter en je plukt een bestemming. "
- Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

"...
Voor een persoon zal oogsten wat hij zaait, omdat de persoon
 die zaait naar zijn eigen vlees corruptie van het vlees zal plukken,
maar degene die zaait naar de Geest zal eeuwige leven plukken van de Geest.
Dus moeten we niet vermoeid worden in goed doen, omdat te zijner tijd wij zullen oogsten,
als we niet opgeven. Dus, wanneer we een kans hebben,
Laat ons goed doen aan alle mensen, en vooral voor degenen die behoren tot de familie van het geloof. "
Galaten 6:7-10

Heer God laat het werk dat ik doe steeds in uw eer en in uw naam zijn.
Geef dat mijn inspanningen zullen lonen
en dat ik en anderen er de vruchten zullen van mogen dragen.