Thursday, 30 April 2009

Het wonder levend houden

In deze tijd van materialisme en secularisatie is het onze opdracht de verwondering levend te houden. Dat was maandag, tijdens de eerste dag van de Leicesterconferentie, de boodschap van Lindsay Brown.
De conferentie van het IFES in het Engelse Leicester, georganiseerd door de Britse uitgeverij The Banner of Truth, trok ongeveer 300 bezoekers uit diverse landen. Doel is, naast het levend houden van het gedachtegoed van reformatoren en puriteinen, onderlinge steun en herkenning bieden op het gebied van pastoraat en prediking.
...

Niet alleen kan een christen zich afvragen of de goede boodschap tegenover de wereld wel verdedigbaar is, het is ook mogelijk de verwondering betreffende het Evangelie kwijt te raken. „Oude gezangen en teksten tonen ons de diepe verwondering van voorgeslachten, maar onze eigen roeping tot getuige-zijn in de wereld lijkt soms verlamd te raken.”

Vooral voor predikanten is het nodig stil te staan bij de eigen ervaring van de grootheid van de verlossing, stelde Brown. „Ervaren wij de Schriften als Gods stem die tot ons spreekt? Het besef van de grootheid van de Auteur maakt de boodschap belangrijk.”

...

„Luther zei dat ons volle besef van het oordeel waarvan Gods genade ons redt, ons zou doen sterven van vrees en dat het volle besef waartoe Gods genade ons redt, ons zou doen sterven van vreugde.” Het kan in deze tijd van materialisme en secularisatie moeilijk lijken om de verwondering levend te houden. „Maar waar wij voor het eerst en bij vernieuwing tot kinderen gemaakt worden, kunnen wij er ons niet aan onttrekken.”

De Schotse theoloog Sinclair Ferguson behandelde in zijn lezing het in het Evangelie gegrond zijn van de eenwording van de mens met Christus. Dit onderwerp is bij Calvijn een centraal thema. Ferguson waarschuwde ertegen om Calvijn te veel van buitenaf te bestuderen. „Alleen van binnenuit, vanuit een zien op de eenwording, eindigen we met Calvijn aan Christus’ voeten.”

> Houd het wonder levend


No comments:

Post a comment