Friday 3 April 2009

Je kunt niets veranderen in je leven met de intenties alleen"Je kunt niets veranderen in je leven met het voornemen alleen,
die kan uitgroeien tot een verwaterde, incidentele hoop
dat je tot morgen krijgt.
Voornemen zonder actie is zinloos. "
- Caroline Myss

"Zonder actie, zonder beslissing,
blijft u in de mogelijkheid,
die veilig en mooi, maar uiteindelijk enerverend en saai is. "
- Jennifer Louden

"Op dezelfde manier, het geloof door zichzelf,
indien zij niet vergezeld gaat van maatregelen, is dood. "
James 2:17

"Daarom, bereid uw gedachten voor op actie,
blijf nuchter naar de geest, herstel het probleem met uw hoop volkomen
op de genade die gebracht moet worden tot u op de openbaring van Jezus Christus. "
1 Peter 1:13

"Ik zal zelfs geen kostbare seconde verliezen vandaag in
woede of haat of jaloezie of egoïsme.
Ik weet dat het zaad dat ik zaai zelf zal oogsten,
omdat elke actie, goed of slecht,
 altijd wordt gevolgd door een gelijke reactie.
Ik zal alleen goede zaden planten deze dag. "
- Og Mandino

"Wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt,
komt kwaad en flarden af wat er is gezaaid in zijn hart.
Dit is de een van wie het zaad is gezaaid langs de weg.

Die gene wiens zaad is gezaaid over de rotsachtige plaatsen,
dit is de man die het woord hoort en het onmiddellijk ontvangt met vreugde;
maar hij heeft geen vaste wortel in zichzelf, maar is slechts tijdelijk,
en wanneer kwelling of vervolging voort vloeit door het woord, valt hij meteen weg.

En waar zaad is gezaaid onder de doornen,
dit is de man die het woord hoort, en de zorgen van de wereld
en de bedrieglijkheid van rijkdom verstikken het woord, en het wordt onvruchtbaar.

En waar zaad is gezaaid over de goede bodem,
dit is de man die het woord hoort en het begrijpt;
die inderdaad vruchten afwerpt en brengt,
wat een honderdvoudig, ongeveer zestig, en ongeveer dertig. "
Mattheüs 13:19-23

God, laat mij van de vele intenties die ik heb,
diegene waar maken welke in Uw plan passen.
Geef dat Uw Woord in mij de juiste dingen mag loswerken
en mij doet groeien in geloof.
Dat mijn daden vrucht zullen afwerpen en mij verder tot U zullen brengen.
Dat vraag ik u in Jezus’ naam.


No comments:

Post a Comment