Friday 3 April 2009

Vrucht dragen


“Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’” (Mt 13:23 Nbv)
 “Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn,” (Mt 3:8 Nbv)
“Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven.” (Lu 6:43-44 Nbv)
 “Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.” (Joh 15:2 Nbv)
“Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.” (Joh 15:6 Nbv)
”Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.” (Jak 2:17 Nbv)
“Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is?” (Jak 2:20 Nbv)
 “Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.” (Jak 2:26 Nbv)
“Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?” (Jak 2:14 Nbv)

English version > Vrucht dragen

No comments:

Post a Comment