Thursday 9 April 2009

Jezus aanbod op het laatste avondmaal


"Terwijl zij aten, nam Jezus brood, gaf dank en brak het en gaf het aan zijn discipelen, zeggende:" Neemt en eet, dit is mijn lichaam. "Dan nam hij de beker, sprak dank uit en bood het aan hen, zeggende: "Drinkt jullie allemaal hieruit. Dit is mijn bloed van het verbond, dat is vergoten voor velen voor de vergeving van zonden. Ik vertel u, dat ik niet zal drinken van deze vrucht van de wijnstok, vanaf nu tot die dag dat ik het opnieuw drink met u in mijn vaders koninkrijk. "

Matteüs 26:26-29

"Wat de leerlingen niet konden weten is dat zelfs terwijl hij ze in dit eenvoudige herrineringsmaal omvatte, zijn ogen werden opgeheven buiten hen, de jaren die nog zouden komen; naar discipelen verzameld in grotten met Romeinse soldaten die hun stappen vervolgden op weg naar mannen en vrouwen die stierven in de bergen met zijn naam op hun lippen; naar een trouw overblijfsel dat worstelt om het vertrouwen in een afsluitende tijd van dwaasheid en duisternis te behouden. Hij zag talloze discipelen over de jaren en over de gehele wereld, nederige discipelen die leefden en stierven als onbekenden. Hij zag ze hun klein leven leven met hun hoop en hun angsten, hun strijd en hun mislukkingen, hun gebeden en hun overwinningen. Hij kwam rustig tot hen met zijn uitnodiging, "Met verlangen heb ik gewenst dit Pascha met u te eten voordat ik zal lijden. "En in nederige ernst was hun antwoord," Met verlangen kijken wij uit aan uw tafel samen te komen, Heer. "En zo als ze gehoorzaam kwamen, herinnerden ze, hielden ze lief, gingen ze terug naar hun taken geïnspireerd door zijn aanwezigheid, besloten om verder te worstelen. Uiteindelijk stierven ze, trouw tot aan het eind, niet de belofte te hebben ontvangen, maar die gezien hebbende van verre uit. "
- Melva Purkis - Een leven van Jezus


Originele Engelse versie / English original version > Jesus memorial

No comments:

Post a Comment