Friday, 17 April 2009

Maak een totaal engagement voor wat je doet"Als je een totaal engagement niet kunt maken voor wat je doet,
start uit te hozen de eerste keer dat de boot begint te lekken. "
- Lou Holtz

"Dus dan degenen die lijden volgens de wil van God moeten
 zich tot hun trouwe Schepper verbinden en blijven goed doen. "
1 Petrus 4:19

Voor Christus wil ik op weg gaan en U God wil ik alle eer aan doen die u toekomt.
In uw handen God beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, Heer, Gij getrouwe God.