Saturday, 4 April 2009

Nederlandse Raad van Kerken wil gezamelijke dooperkenning

(KerkNet/RvK/Reformatorisch Dagblad) – De Nederlandse Raad van Kerken wil een gezamenlijke dooperkenning van christelijke Kerken in Nederland. Dat werd beslist op de vergadering van de raad in Utrecht. Het voorstel werd ingediend door de rooms-katholieke bisschop Jan van Burgsteden, geïnspireerd door een ontmoeting tussen protestanten en rooms-katholieken in het Roemeense Sibiu. Sinds 1968 bestaan in Nederland officiële dooperkenningen tussen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Remonstrantse Broederschap en de rooms-katholieke Kerk. Duitsland kende in 2007 een soortgelijk initiatief. Daar besloten elf christelijke Kerken tot een gezamenlijke dooperkenning.

> http://www.raadvankerken.nl/?b=667

No comments:

Post a Comment