Wednesday, 1 April 2009

Predikingswerk in Nederland

In Nederland is het predikingswerk en zendingswerk met de jaren enorm verminderd.
Richard en Ivonne Bijl hebben zelfs ondervonden dat het niet eenvoudig is om er mee aan te draven. “Het afgelopen jaar is wel gebleken dat evangelisatie niet een gemakkelijk onderwerp is om bij gemeenten mee binnen te komen”, zeggen de Bijls in Opdracht, uitgave van de stichting Opdracht tot Wereldzending.
Zij dromen er van “dat evangelisatie een net zo gewoon onderdeel wordt van gemeenten als het houden van een eredienst of het houden van een zondagdschool.”

No comments:

Post a Comment