Wednesday, 1 April 2009

Lancering website voor dertigers

Geloof in je leven

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de interkerkelijke omroep IKON hebben vandaag de site www.Geloofinjeleven.nl gelanceerd, een website voor dertigers 'om te zwerven door levens- en geloofsvragen'. Het is de eerste website in zijn soort in Nederland.

Veel dertigers zijn nogal 'zoekende', constateerden de makers van de site, predikant René Kok en kerkelijk werker Suzanne Groote. "Ze erkennen dat er iets is dat boven hen uitstijgt. Maar hoe verhoudt zich dat tot onze materiële rijkdom en tot levens- en zingevingsvragen?", aldus Kok. Dertigers zitten in een cruciale fase, ze staan voor veel levensbepalende keuzes. Is dit de partner die bij me past en met wie ik een toekomst wil opbouwen, wil ik kinderen en zo ja, wanneer, kopen we een huis, hoe verder met mijn carrière en: is dit alles? "Typerend is dat deze keuzemomenten in deze levensfase allemaal bij elkaar komen", zegt Kok. "Daarbij komt dat de mogelijkheden onbeperkt lijken, maar dat niet zijn."

IKON en de PKN bieden met Geloofinjeleven.nl een uniek platform voor dertigers die mogelijk vanuit hun opvoeding wel wat hebben meegekregen van het christelijk geloof, maar die weinig herkenning vinden in het huidige kerkelijke aanbod. De site is opgebouwd rond thema’s als: relatie, werk, kinderen, wereld en toekomst en bevat filmpjes, teksten, muziek en interviews met dertigers.