Monday, 6 April 2009

Roeping is antwoorden op Gods liefde

De mens is geroepen om te delen in Gods vreugde, in Gods liefde, wist de bekende dominicaan Thimothy Radcliffe te vertellen op de Brusselse ‘Pelgrim 09’ welk een zaterdag plaats vond. De roeping geldt voor de naar schatting 6.766.576.051 mensen op onze planeet. Ieder van ons is geroepen om Gods liefde binnen te gaan. Ieder van ons is geroepen om met God helemaal tot bloei te komen. Ook al weten we niet hoe we daar zullen komen en leven we nu in een tijd van grote onrust en crisis.
“Je roeping ontdekken heeft te maken met hoe jij geschapen bent om het best lief te hebben. Dat is zoals met planten. Sommige planten hebben een zure grond nodig om te gedijen, andere planten een kalkrijke bodem. De ene plant groeit in het regenwoud, de andere in de woestijn. Net zo moeten we ontdekken in welke omgeving wij het best tot bloei komen,” legt Timothy Radcliffe uit. “Voor veel mensen is de moeilijkste vraag of ze geroepen zijn tot het huwelijk of tot een celibatair leven als priester of religieus. Beide roepingen zijn nodig. Beide drukken iets uit van het mysterie van Gods liefde. Gods liefde is tegelijk persoonlijk en universeel. God houdt van je als unieke persoon. Daarom besta je als individu. God zegt: “Het is fantastisch dat jij bestaat.” Zo drukt het huwelijk het behagen uit dat twee mensen in elkaar vinden. Ze spreken Gods woord tegen elkaar: “Fantastisch dat jij bestaat!” Maar Gods liefde is niet alleen particulier, ze is ook universeel. De roeping tot priesterschap of het religieuze leven wil een teken zijn van die ruime, grenzeloze liefde”.

Het spijtige is dat de Katholieke Kerk nog steeds denkt dat deze roeping niet samen kan gaan. volgens Radcliffe kunnen mensen deze twee vormen van liefde niet tegelijk tot volle bloei laten komen. Wij geloven echter dat juist iedereen weldegelijk zelf die keuzes kan maken en naast de wederzijdse liefde voor de partner ook liefde kan opwekken voor anderen en voor het brengen van anderen tot God. Iedereen die God lief heeft kan die liefde uitstralen naar anderen en hen tot bekering brengen.
Ook de religieuze roeping is geroepen om concrete mensen lief te hebben. Want anders wordt die genereuze, grote ruimte van de universele liefde koud en leeg, een vlucht.
Timothy Radcliffe spreekt over roeping

>TIMOTHY RADCLIFFE OP PELGRIM ’09: ‘ROEPING IS ANTWOORDEN OP GODS LIEFDE’