Saturday, 11 April 2009

Stille zaterdag

English version > Holy Sabbath

Begin van de sabbat

“Nu is het voorbereidingsdag; opdat de lichamen niet op de sabbat aan het kruis blijven –want die sabbatdag is een grote– vragen dan de Judeeërs Pilatus dat ze hun de benen breken en zij er kunnen worden afgehaald. Dan komen de soldaten en breken de benen van de eerste, én van de ander die met hem is gekruisigd. Maar als ze bij Jezus komen en zien dat hij reeds gestorven is breken ze zijn benen niet. Nee, één van de soldaten stoot met een lans in zijn zijde en meteen komt daar bloed uit en water. Hiervan heeft hij getuigd die het heeft gezien en zijn getuigenis is waarachtig; hij weet dat het waar is wat hij zegt,– opdat ook gij zult geloven. Want dit alles geschiedt opdat het Schriftwoord in vervulling gaat: ‘geen bot van hem zal worden verbrijzeld’ En weer een ander Schriftwoord zegt: ‘ze zullen opzien naar hem die ze doorstoken hebben’.” (Joh 19:31-37 NB)

Jezus wordt in het graf gelegd

“En zie, een man met de naam Jozef, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, –hij heeft niet meegedaan met hun raad en daad– afkomstig van Arimatea, een stad van de Judeeërs, die het koninkrijk van God verwachtte, hij komt bij Pilatus en vraagt het lichaam van Jezus. Hij haalt het omlaag en wikkelt het in linnen en legt het in een rotsgraf waar nog nooit iemand heeft gelegen.” (Lu 23:50-53 NB)

“Ook Nikodemus komt, hij die in het eerst ‘s nachts naar hem toe kwam; hij draagt bij zich een mengsel van ‘mirre en aloë’, ongeveer honderd ponden. Dan nemen ze het lichaam van Jezus en binden het met die geurige kruiden in lijkwindsels, zoals voor de Judeeërs gewoonte is om te begraven. Er is op de plaats waar hij gekruisigd is een tuin, en in die tuin een nieuwe grafkamer, waarin nog nooit iemand is neergelegd. Vanwege de voorbereidingsdag voor de Judeeërs leggen ze dan dáár, omdat die grafkamer dichtbij is, Jezus neer.” (Joh 19:39-42 NB)

“Het is een dag van voorbereiding, en sabbatslicht is begonnen te schijnen. Op de weg omlaag volgden hem de vrouwen die met hem meegekomen zijn uit Galilea, ze aanschouwen het graf en hoe zijn lichaam wordt neergelegd; dan keren ze om en bereiden geurige kruiden en mirre. Op de zevende dag houden zij rust, overeenkomstig het gebod;” (Lu 23:54-56 NB)

“En Maria Magdalena en Maria van Joses hebben als toeschouwers gezien waar hij is neergelegd.” (Mr 15:47 NB)