Sunday, 5 April 2009

Voor aantrekkelijke lippen, spreek woorden van vriendelijkheid"Voor aantrekkelijke lippen, spreek woorden van vriendelijkheid.
Voor mooie ogen, ga op zoek naar het goede in mensen.
Voor een slank figuur, deel uw eten met de hongerigen.
Voor mooi haar, laat een kind zijn of haar vingers een keer per dag er door lopen.
Voor houding, wandel met de wetenschap dat je nooit alleen loopt.
God is daar altijd. "
- Audrey Hepburn (1929-1993)

"" Haar kinderen staan op en zegenen haar; Haar man ook,
en hij prijst haar, zeggende:
"Veel dochters hebben edel gedaan, maar u overtreft ze allemaal."
Charme is bedrieglijk en schoonheid is ijdel,
Maar een vrouw die de HERE vreest, ze wordt geprezen.
Geef haar het product van haar handen,
En laat haar werken haar loven in de poorten. "
Spreuken 31:28-31

God zegen mijn echtgenote en laat haar werken tot zegening van de familie zijn.