Sunday, 26 April 2009

Zie God in eenieder die u ontmoet

English version / Engelse versie > See God in everyone you meet

Zie God in eenieder die u ontmoet, zie God in alles wat je waarneemt. Zijn mysterie is immanent in al datgene dat materieel en immaterieel is. Het Heelal is doordrongen van het Goddelijke, het is een uitdrukking van Zijn mysterie! Duik in de bronnen van vreugde in jou en vooruitgang, sta niet stil of wijk niet. Elke minuut moet een stap voorwaarts zijn. Verheug je dat het aan u is om God in alles te herkennen en alle kans te verwelkomen om Zijn glorie te zingen, Zijn wonderbaarlijke verhalen te horen, Zijn aanwezigheid te delen met anderen.