Monday, 11 May 2009

Beginnen is makkelijk - Aanhouden is moeilijk


"Beginnen is makkelijk - Aanhouden is moeilijk."
- Japans spreekwoord

"Maar met God is niets onmogelijk."
Lukas 1:37

God laat mij de werken die ik begin goed voleindigen.
Zorg er voor dat ik steeds op het rechte pad blijf
en doorzet in het juiste Christelijke geloof.