Saturday 9 May 2009

Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest


"Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest."
- James Allen, Als een man denkt

"Vertrouw in de Heer met heel uw hart,
en ga niet af op uw eigen inzicht;
erken Hem in al uw wegen
en Hij zal uw paden leiden. "
Spreuken 3:5-6

Ik leg mijn leven in Uw handen Heer,
U bent mijn toevlucht, op U blijf ik vertrouwen en hopen.
Geef mij inzicht en leidt mij door dit leven.
Hopelijk kan ik mijn gedachten goed ordenen.
Ik wil ze steeds onderwerpen aan Uw geboden.
Zorg er voor dat ik een goede Christen mag zijn,
die Uw Koninkrijk waardig zal zijn.


No comments:

Post a Comment