Saturday, 9 May 2009

Helft Amerikanen verandert wel van geloofstraditie

Pew Forum on Religion & Public Life het centrum dat zich bezig houdt met vragen rond religie en samenleving heeft 2800 mensen nagegaan om te zien hoe zij met het geloof om gaan.
Het veranderen van Kerk heeft volgens ons veel te maken met de familiale omstandigheden. Protestanten verlaten de traditie van hun jeugd meestal als hun levensomstandigheden veranderen, zoals een verhuizing of een nieuwe partner. 15 procent van de Amerikanen die opgroeide als protestant behoort nu tot een andere protestantse groepering dan waar hij of zij in werd grootgebracht.

Bij de Katholieken ligt het anders. Gefrustreerdheid of omdat ze ‘niet langer geloven in de leer van de kerk’ doet hun overstappen.
Uit het rapport blijkt ook dat de kerkverlating doorgaat in de VS. 16 procent van de Amerikaanse volwassenen zegt dat ze op dit moment niet betrokken is bij enige vorm van religie. De helft van hen zegt dat ze niet geloven omdat ze religieuze mensen ‘hypocriet, veroordelend of oneerlijk’ vinden. Een andere reden is dat ze vinden dat religieuze organisaties te veel gebaseerd zijn op regels in plaats van op spiritualiteit of menen dat religieuze leiders meer gefocust zijn op macht en geld in plaats van de waarheid en spiritualiteit.

Wie tussen kerken ‘shopt’, doet dit het vaakst voor hij of zij 24 wordt. Een meerderheid verandert voor het laatst van kerk voor zijn 36e. In maar weinig gevallen vindt er na het vijftigste levensjaar nog een switch plaats.

No comments:

Post a Comment