Friday, 8 May 2009

Eens u voor hoop kiest, is alles mogelijk


"Eens u voor hoop kiest, is alles mogelijk."
- Christopher Reeve

"Laten we ons onwankelbaar houden aan de hoop die wij belijden,
Want Hij, die beloofd is getrouw. "
Hebreeën 10:23

Al mijn hoop is op U gesteld oh Heer,
ontgoochel mij niet.
Waarom zou ik onrustig en terneergeslagen zijn?
Op U Jehovah, mijn Yahweh, kan ik vertrouwen,
U kan ik danken en loven
want U bent mijn helper, mijn bevrijder en mijn God.


> Christelijke Hoop op Eeuwig Leven