Friday, 15 May 2009

Focussen op Christus

De nieuwste diocesane bisschop van de Church of England, Steven Croft, heeft de kerken in zijn nieuw boek Jesus’ People: What the Church should do next opgeroepen zich opnieuw te focussen op Christus, als het kompas dat de juiste weg wijst op de veranderde terreinen in de wereld.

Er moet gebouwd worden aan de kerk maar dat zou moeten gebeuren uit het gebed, bijbelstudies en gemeenschap. daarbij moeten de ogen steeds gericht zijn op Jezus. "'Jezus-mensen' zullen tot denken gezet worden wanneer ze zowel de rol van Jezus als dat van de kerk in de hedendaagse samenleving heroverwegen,"

No comments:

Post a Comment