Friday, 15 May 2009

‘Belijdenissen’ van Aurelius Augustinus

Na bijna vijftig jaar is er een nieuwe Nederlandse vertaling van de ‘Belijdenissen’ van Aurelius Augustinus verschenen.
Het is een werk waar dankbare verwondering, maar ook oprechte, dóórvragende verbazing worden getoond. ‘Hoe zou ik U ooit kunnen begrijpen, Heer, maar hoe ook ooit mezelf? Want niet alleen Gij zijt een raadsel - ook zelf ben ik een raadsel voor mij’, roept hij uit in het tiende hoofdstuk. ‘Wat ben ik dan toch, mijn God? Wat voor wezen ben ik eigenlijk?’ (10,26), en: ‘Voor uw ogen ben ik mezelf een vraag geworden en dat is mijn ongeluk!’ (10,50).
Velen hebben de Confessiones beschouwd als de eerste moderne autobiografie. Met name in de 19e eeuw werd Augustinus’ boek graag als bekentenisliteratuur gezien: een ziel die in alle openhartigheid zijn levensweg vertelt, en daarmee God en anderen deelgenoot maakt van zijn fouten en zonden.

> Lees de beoordeling: Augustinus’ theologie is op en top modern