Friday, 1 May 2009

Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is"Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is...

Is vrijheid niets anders dan de macht van het leven zoals we kiezen? "
- Epictetus

"Ik zal rondlopen in vrijheid, want ik heb je leefregels uitgeprobeerd.
Ik zal spreken van uw statuten voor koningen en zal niet worden beschaamd,
Ik verheug mij in uw commando's, want ik hou van hen. "
Psalm 119:45-47

Ik ben rijk door Uw wet te volgen Heer.
In oprechtheid van mijn hart dank ik U, als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Uw verbondseisen wil ik getrouw zijn; verlaat mij dan niet geheel. Met heel mijn hart blijf ik U zoeken; laat mij van uw geboden niet wijken.
Mijn keuze is gemaakt, voor U heb ik geopteerd.
Ik vul mijn hart met Uw woorden; dat is de enige manier om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.
Gezegend bent U Jehovah, leer mij alles over Uw Wet en geef mij goddelijke vrijheid.


No comments:

Post a Comment