Monday, 4 May 2009

Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus"Geloof is niet alleen een verbintenis tot de beloften van Christus;
geloof is ook een verbintenis aan de eisen van Christus. "
- William Barclay

"In dit verblijdt ge u enorm, al had u nu voor een tijdje wellicht verdriet te lijden in allerlei proeven.
Deze zijn gekomen, zodat uw geloof - van groter waarde dan goud,
welk vergaat hoewel verfijnd door brand --
kan worden bewezen reëel te zijn en kan resulteren in prijzen,
roem en eer wanneer Jezus Christus is geopenbaard. "
1 Peter 1:6-7

Ik ben bewust van wat Christus Jezus kwam prediken en luister naar zijn woorden tot ons gebracht door het evangelie. God laat dit Goede Nieuws mij doordringen en als cement voor een bouwsteen van mijn geloof zijn.


No comments:

Post a Comment