Tuesday, 12 May 2009

Groei in karakter

"We moeten de waarheid in de liefde spreken, het lichaam moet zich verhogen tot het stichtelijke van zichzelf in de liefde.

Er dient meer dan de groei in kennis en in aantallen binnen kerkelijke leven te zijn. Onze karakters moeten vergroten en ontwikkelen en onze persoonlijkheidskenmerken moeten vaak worden gewijzigd.

De Ecclesia, met al haar onderdelen, wordt geleverd dat wij, individueel en collectief kunnen komen "tot de maatregel van de gestalte van de volheid van Christus" (Efeziërs 4: 11 - 13). Liefde en persistentie, vergeving, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, wijsheid, uitspraak, heiligheid, rechtvaardigheid, integriteit zijn allemaal te verbeteren voor we "opgroeien in hem in alle dingen, die het hoofd is, zelfs Christus" (v. 15 ).

Dit is een cruciaal gebied van groei, omdat de heiligen van alle leeftijden gezamenlijke heersers worden van de wereld met Christus. "
-------
Beginselen van het kerkelijke leven - Groei in karakter
Broeder Don Styles
http://www.christadelphianbooks.org/dstyles/poel/index.html

 

“Christus heeft sommigen aan de Gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken; sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de Gemeente (als het lichaam van Christus) zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, Die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente.” (Efe 4:11-15 BOEK)

English version > Growth in character

No comments:

Post a Comment