Monday, 4 May 2009

Jezus zoon van God

Christelijke Overdenking

Maandag 5 mei 2009

 English version > Jesus son of God

1 Johannes 4:15

         
 • Statenvertaling
 • GNV
 • NBG 1951
 • NBV
 • Het Boek

"Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God." (1Jo 4:15 STV)

"Als iemand erkent dat Jezus de Zoon is van God, dan blijft God in hem en blijft hij in God."

"Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God."

"Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God."

"Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God."

 

Overdenking van vandaag:

"Jezus is de Zoon van God." Zes eenvoudige woorden. Ze zijn echter veel meer dan eenvoudige woorden, ze zijn de deur die ons hart opent voor God. Dus elke dag als jij erkent dat Jezus de Zoon van God is, verwelkom bewust en weloverwogen God in jouw hart. De Vader woont in de persoon die de Zoon erkent!

 

Gebed:

Vader, ik wil mijn leven leven en mijn hart een centrale plaats geven in u. Ik wil graag toegeven dat Jezus de Zoon van God is, mijn Heer en mijn Heiland. Ik loof en dank u in de naam van Jezus Christus. Amen.

1 comment:

 1. Johannes 20:30-31: 30 Jezus heeft weliswaar nog vele andere tekenen in het bijzijn van de discipelen verricht, die niet in deze boekrol zijn opgetekend. 31 Maar deze zijn opgetekend opdat GIJ moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat GIJ door te geloven leven moogt hebben door middel van zijn naam.

  Johannes 3:15: opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben.

  Johannes 3:36: Hij die geloof oefent in de Zoon, heeft eeuwig leven; hij die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de gramschap Gods blijft op hem.

  Johannes 5:24: Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven, en hij komt niet in het oordeel, maar is uit de dood tot het leven overgegaan.


  1Petrus 1:9 daar GIJ het einddoel van UW geloof ontvangt, de redding van UW ziel.

  ReplyDelete