Thursday, 14 May 2009

Lezen in het Boek der Boeken

Lezen in het Boek dat God ons ter beschikking heeft gegeven is kijken en luisteren naar de Woorden van God. Lezen in Gods woord is geen gebod in de zin van "moeten", maar een verlustiging, een verlangend uitkijken naar, daar leef je bewust naar toe. Het is iets wat je graag wilt. Je wilt alles weten over hier en nu en over hierna. Je gaat vanzelf minder waarde hechten aan het aardse en meer aan de dingen die boven in de hemel zijn.

No comments:

Post a Comment