Monday, 18 May 2009

Luister, of uw tong houdt u doof


"Luister, of uw tong houdt u doof."
- Amerikaans Indiaans spreekwoord

"Iedereen moet snel zijn om te luisteren en langzaam om te spreken,
en langzaam om boos te worden. "
James 1:9

"Hij die antwoordt vóór te luisteren --
dat is zijn dwaasheid en schande. "
Spreuken 18:14

Heer, leer mij in eerste instantie luisteren
en maak dat ik de woorden goed in mij op neem en overweeg
vooraleer te reageren.
Dat ik steeds begripsvol mijn oor te luisteren mag leggen
en zinnige antwoorden mag geven.


No comments:

Post a Comment