Friday, 8 May 2009

Mannen in de VS houden minder van fysisch contact

Volgens het Amerikaans christelijk mannen-magazine 'Sorted'  dat een onderzoek hield onder 400 lezers blijkt dat mannen die naar de kerk gaan minder behoefte hebben aan innige omhelzingen en handen schudden en zich verder erg ongemakkelijk voelen bij fysiek contact. Een kleine meerderheid (52 %) is ook geen voorstander van dansen in de kerk.
De zang wordt door 60% genoten met voorkeur voor volksliederen en minder emotionele liederen.
Een meerderheid van 72 procent beschouwt de preken als het beste deel van de dienst.