Monday, 11 May 2009

Oordeelt niet op grond van uiterlijk

"De apostel Paulus waarschuwde herhaaldelijk dat we lering moesten trekken om te streven naar hoog houden en handhaving van de waarheid (2 Timotheus 1:13). Indien men niet in het bezit is van de goede woorden, blijft men verstoken van de waarheid (1 Timotheus 6:3-4) . Betrokken bij de verantwoordelijkheid van de verdediging van de waarheid is de veroordeling van de leugen. Wanneer we " onwaarheid veroordelen," noemen willen velen onmiddellijk tegenspreken en klagen. Ze vertellen ons dat het verkeerd is te veroordelen ... "oordeel niet, dat gij niet beoordeeld wordt, "zeggen ze. Zij lijken te denken dat dit betekent dat we totaal niet kunnen oordelen. Dit kan niet waar zijn, want Jezus zei ook,

"Oordeelt niet op grond van uiterlijk, maar velt een rechtvaardig oordeel." (Johannes 7:24). "
-------
J Cripps

No comments:

Post a Comment