Saturday, 16 May 2009

Religieuze mensen zijn betere burgers


Religieuze mensen hebben meer voor anderen over, zetten zich vaker belangeloos in voor de medemens en zijn actiever in de samenleving. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek, uitgevoerd door professor Putman van de universiteit van Oxford onder Amerikaanse burgers.

'Religieuze mensen zijn aardiger in de omgang,' aldus Putman. Zij zullen zich minder snel druk maken wanneer iemand voordringt, zullen meer vrijwilligerswerk uitvoeren en zullen ook vaker stemmen bij politieke verkiezingen.

Putman voegt daar echter aan toe dat dit goede burgerschap niet voortkomt uit de religieuze overtuiging. Religieuze mensen zijn niet vriendelijker omdat dat moet van hun geloof of omdat ze een plaatsje in de Hemel willen bemachtigen. Het zijn juist de religieuze gemeenschappen die het goede gedrag stimuleren. 'De omgang met andere gelovigen zorgt voor een positieve omgang met andere mensen.'

'In een geloofsgemeenschap doen mensen meer voor elkaar. Dit uit zich ook in de rest van de samenleving.'

Bron: IKON-E.J. Tillema

No comments:

Post a Comment