Wednesday, 6 May 2009

Touch, Reach and Impact the Nations

De Nederlandse stichting Touch, Reach and Impact the Nations (Trin) houdt dezer dagen voor de tweede keer een grote landelijke conferentie. Vorig jaar hield de stichting met een sterk charismatische signatuur haar eerste conferentie in Rotterdam met ongeveer zevenduizend bezoekers. Sinds vrijdag zijn er opnieuw duizenden bijeen op de conferentie waar veel tijd en aandacht is voor aanbidding en radicale lezingen, waarin men zich afzet tegen institutionele kerken.

Op de conferentie kon iedereen ook daar op eigen manier bidden
Er werd veel aandacht geschonken aan opwekking en de werking van de Heilige Geest in de gemeenschap.
Maar er werd ook gewezen op bewegingen als die rond Todd Bentley en Trin die de bijbelse feiten verdraaien en vrijzinnigzijn: "ze gaan vrijelijk om met de Schrift, negeren de klassieke lezing van het evangelie en construeren hun ‘eigen’ Jezus’" aldus Bakker, die ook doceert aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Vrije Universiteit in Amsterdam.

> Stichting Trin houdt conferentie Heaven on Earth
Enhanced by Zemanta