Wednesday, 6 May 2009

Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook


"Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook, dat is de reden waarom mensen zo verrast doen wanneer ze het tegenkomen,
Iedereen moet beslissen of hij de compromisloze waarheid of een nagemaakte versie van de waarheid wil.
Echte wijsheid bestaat uit het aanbevelen van de waarheid voor jezelf bij elke gelegenheid. "
- Vernon Howard

"Laten we niet verzaken aan goedheid en waarheid: Bind hen rond uw nek; Schrijf ze op de tablet van uw hart:" (Pr 3:3)

"De lippen van de waarheid worden vastgesteld voor eeuwig; Maar een liegende tong is maar voor een moment." (Pr 12:19)

"Koop de waarheid, en verkoop [ze] niet [ook] wijsheid en instructie, en begrip." (Pr 23:23)

"Dit zijn de dingen die gij zult doen: spreek gij elke man de waarheid met zijn buurman, voer de uitspraak van de waarheid en vrede in uw poorten uit;" (Zec 8:16)

"Stuur een van u, en laat hem je broer, en gij zult worden bewaard in de gevangenis, dat uw woorden kan worden bewezen, of [er] waarheid in je is: of anders ben je zeker spionnen bij het leven van Pharao. "(Ge 42:16)

"Nu daarvoor vrees Jehova, en dien hem in oprechtheid en in waarheid, en zet de goden weg die uw vaderen gediend hebben boven de rivier, en in Egypte; en dient gij Jehova." (Jos 24:14)

"Vrees alleen Jehova, en dien hem in waarheid met geheel uw hart, want denk na over hoe hij geweldige dingen gedaan heeft voor je." (1SA 12:24)

"Genade en waarheid ontmoetten elkaar; Gerechtigheid en vrede hebben elkaar gekust. Waarheid sprong uit de aarde en gerechtigheid heeft vanuit de hemel gekeken. "(Ps 85:10-11)

"Maar hij, die de waarheid doet komt aan het licht, dat zijn werk zichtbaar kan worden gemaakt dat zij zijn gevlochten in God." (Joh 3:21)

"En je moet de waarheid kennen en de waarheid maakt je vrij." (Joh 8:32)

God, U wilt dat Uw waarheid ook wordt nagevolgd in het verborgene van mijn hart; U geeft mij Uw wijsheid, waar anderen niets van weten. Jehova Ik heb gekozen voor de weg van de waarheid en trouw: Uw ordonnanties heb ik voor me. Ik ga voor de waarheid.
Zie, U wenst waarheid in de actieve delen, en in het verborgen gedeelte, U zal me wijsheid leren kennen.
Onthoud nu, O Jehovah, ik smeek u, hoe ik voor U liep in waarheid en met een perfect hart, en heb gedaan wat goed is in uw zicht.
Gids mij in Uw waarheid, en leer me; want U bent de God van mijn heil; voor U wacht ik de hele dag.
Leer mij uw weg, o Heer, en ik zal in uw waarheid lopen; geef me een onverdeeld hart, dat ik uw naam moge vrezen.
In Uw hand beveel ik mijn geest: U hebt mij verlost, O Jehovah, U God van waarheid.


No comments:

Post a Comment