Wednesday, 20 May 2009

Wees blij dat de doornstruik rozen draagt


"In plaats van te klagen dat de rozenstruik vol zit met doornen,
wees blij dat de doornstruik rozen heeft. "
- Duits spreekwoord

"Doe alles zonder klagen of argumenteren,
zodat u onberispelijk en zuiver kan worden,
kinderen van God, zonder schuld in een verdraaide en verdorven generatie,
waarin u schittert als sterren in het heelal "
Filippenzen 2:14-15

God, laat mij relativerend naar het leven kijken.
Al de moeilijkheden die ik tegen kom wil ik over het hoofd kijken
en de schoonheid en goedheid van Uw schepping er tegenover stellen.
Dat ik rechtvaardig in Uw ogen mag zijn
en onberispelijk mag leven volgens Uw geboden.


No comments:

Post a Comment