Thursday 21 May 2009

Bijbels voor China

BRUSSEL (KerkNet) – In China groeide de Bijbel van verboden boek uit tot ware bestseller. Hoewel Chinezen soms nog worden vervolgd om hun geloof, kennen velen al de vrijheid om het boek te kopen en staat de Bijbelverspreiding op de rails. Dat de Bijbel lezen en het boek bezitten intussen door de overheid is toegelaten, maakt de Schrift daarom nog niet beschikbaar voor iedereen. Vooral op het platteland heerst armoede. Om de kostprijs van een bijbel te drukken, subsidieert het Vlaams Bijbelgenootschap (vbs) het Bijbelpapier voor China en stelt het 160 braillebijbels beschikbaar.
Het Vlaams Bijbelgenootschap maakte materiaal om in parochie of vereniging mensen te informeren en warm te maken voor het project. Voor kinderen zijn er kleurplaten, werkboekjes en een memoryspel.
Een folder en meer informatie zijn ook beschikbaar via telefoon 050 79 10 21.

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment