Tuesday, 23 June 2009

Doop van Afrikaanse immigranten in Napels

Twee broeders die vorig gaar in Napels, Italië  gedoopt waren en een kerk hebben, ontvingen vna Carelinks een doos vol Bible Basics waarmee zij hun diensten onderhielden.Broeder Festus was een dominee van een grote kerk Afrikaanse immigranten. Overtuigd van de waarheid was  hij herdoopt en vertelde hij zijn congregatie dat ze  niet langer moesten geloven in dingen als een persoonlijke duivel, drie-eenheid en dat zij moesten geloven dat Jezus zal terugkomen naar de aarde om het Koninkrijk hier te vestigen. Elke week nam hij een hoofdstuk uit Bible Basics door en liet hij de mensen de vragen oplossen. Zijn congregatie viel weg tot een 25 tal mensen.  Op zijn zondags best gekleed en sommigen nog in hun traditionele Afrikaanse kledij, komen de mensen naar de lezingen luisteren. U kan een video opname van Festus' lezing betreft het Koninkrijk van God zien en merken hoe vurig zij alles volgen en ook notities nemen. Na de lezing en gezangen ging men naar het strand en werden uit de  25 toegewijde mensen diegenen gedoopt welke met success de cursus voleindigd hadden: broeder Chiedu en zusters Edith O., Edith I., Doris, Mercy, Roslyn, Gloria en Sandra . Het was een winderige en regenachtige dag maar God was duidelijk aanwezig.

> U kan een video van de dag zien op http://www.youtube.com/watch?v=DbhqcLX_LQU