Friday, 5 June 2009

Doopverplichting bij Baptisten

,,Niet de doop, maar het geloof maakt zalig'', zegt Siegfried Großmann, oud-voorzitter van de Bond van Baptisten- en Broedergemeenten in Duitsland. Hij komt aandraven dat men het over het hoofd moet zien dat een kinderdoop is uitgevoerd en dat men zo in de kerkgemeenschap moet kunnen overstappen.

Volgens hem zouden Baptistengemeenten de eis los moeten laten dat iemand zich moeten laten dopen, om volwaardig lid te kunnen worden. Wat hem betreft mogen mensen die als kind gedoopt zijn, en die dat als 'hun' doop beleven, op grond van hun getuigenis volwaardig gemeentelid kunnen worden - dus zonder geloofsdoop. Maar hij vergeet er bij dat wanneer zij kind waren zij geen besef hadden en dus ook niet zelf konden kiezen voor het geloof.

Ook volgens hem zouden mensen uit 'gevestigde kerken' niet te moeilijk moeten doen over geloofsdoop. Dopen is eenmalig, dat mag je niet overdoen, vinden de huidige baptisten nu ook . Maar wanneer de geloofsdoop ,,gevierd wordt als eindpunt van een ontwikkeling van geestelijke inwijding, die met de kinderdoop is begonnen, kan ik daarin geen 'wederdoop' zien'', aldus Großmann. Hij bepleit in kerken waar kinderen worden gedoopt, meer ruimte voor een ritueel van doopvernieuwing.

Het is ,,kwetsend'' wanneer die gemeenten aan de kinderdoop geen enkele betekenis toekennen (een latere geloofsdoop zien ze dan ook niet als 'overdopen'). Hij bepleit dat baptisten de kinderdoop wel als doop gaan zien, zij het als ,,onvolledige'' doop. Toetreders kunnen dan zonder geloofsdoop toch volwaardig gemeentelid worden.

Volgens ons ligt het probleem bij de kerken nu dat zij "zieltjes willen winnen" en dat zij meerdere toegevingen willen doen om meer kerkleden te krijgen. De essentie van de onderdompelingsdoop wordt daarvoor weggewuifd.

Lees meer hierover > http://www.nd.nl/artikelen/2009/juni/03/ruimte-rond-overdoop-en-doopvernieuwing-


No comments:

Post a Comment