Thursday, 4 June 2009

Twitteren in de kerkbanken

Het is zo ver gekomen dat de i.t. electronica ook als een practisch hulpmiddel in de prediking kan komen te zijn. Volgens sommigen kunnen predikanten die met hun tijd mee willen gaan, tijdens hun kerkviering gebruik maken van het populaire twitter om zo interactie en dialoog met de gemeenschap te creëren. Verschillende kerken in Amerika doen dat al.

David Loveless is voorganger in de Discovery Church, een nieuwe, christelijke beweging met ongeveer 4000 leden. Tijdens zijn kerkdiensten roept Loveless de gelovigen op hun gedachtes en meningen over de kerkdienst en de daarin besproken onderwerpen te twitteren. Deze berichten verschijnen dan in de kerk op een groot scherm en in zijn preek zal Loveless deze bijdrages behandelen. Hier kan je dan wel spreken van een echt interactieve preek waarbij het geordend kan door gaan doordat alhoewel de tekstberichten door elkaar binnen lopen op het scherm, de prediker ze geordend kan bespreken. Ook al kunnen meerdere mensen dan tegelijkertijd een boodschap versturen spreken ze toch niet allemaal door elkaar.

Loveless is niet de enige voorganger in Amerika die gebruik maakt van deze nieuwe methode van communiceren. 'Het is een ideale manier om in dialoog te komen met de gelovigen.'

Maar twitter heeft ook voordelen voor de thuisblijvers. Kerkgangers kunnen hun belevenissen in de kerk via internet met de hele wereld delen. Mensen die dus niet naar de kerk konden komen, kunnen dus alsnog – in berichten van 140 tekens – de dienst volgen.

Twitter is een nieuwe manier van communiceren via internet. Mensen kunnen in korte berichten hun belevenissen meedelen aan de wereld. Maar of het werkelijk doeltreffend is in de geloofsverspreiding en 'kerkdienstbeleving' wil ik nog zien.