Monday, 1 June 2009

Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf


"Elke man zijn werk, of het nu gaat om literatuur of muziek of foto's
of architectuur of iets anders,
is altijd een portret van zichzelf. "
- Samuel Butler (1835-1902)

"... Wordt nieuw gemaakt in de houding van uw gedachten;
en om het nieuwe ik aan te doen,
geschapen om gemaakt te worden, zoals God in ware gerechtigheid en heiligheid. "
Efeziërs 4:23-24

Jehovah, laat mij elke leugen en kwaad weg doen en laat de werken die ik verricht tot opbouw zijn.
Laat mij geen zondige begeerten koesteren, verwijder elke slechte gedachte.
Ik wil anders zijn dan de mensen die zich niets van God aantrekken.
Naar Uw wil wens ik mij te schikken.
Geef dat ik anders wordt, door een nieuwe manier van denken, gezegend door mijn doopsel. Want door de doop in Jezus dood wens ik met hem begraven te zijn, opdat ook ik, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zou kunnen leiden. Dat verlang ik in Jezus naam.


No comments:

Post a Comment