Thursday, 25 June 2009

Er zijn geen teleurstellingen voor degenen wier testamenten zijn begraven in de wil van God


"Er zijn geen teleurstellingen voor degenen wier testamenten zijn begraven in de wil van God."
- F. W. Faber


"We kunnen God benaderen met vertrouwen om deze reden:
als wij verzoeken richten die in overeenstemming met Zijn Wil luistert Hij naar ons;
en als we weten dat onze verzoeken worden gehoord,
 weten we ook dat de dingen die wij vragen voor ons zijn. "
1 Johannes 5:14,15

God, onze Vader op U zijn onze ogen gericht,
op U hopen wij.
Uw wil willen wij volgen, geef ons daarvoor de mogelijkheden,
de sterkte en het doorzettingsvermogen.


No comments:

Post a Comment