Wednesday 17 June 2009

Genade niet goedkoop

Het is fijn om eens te merken dat men bij de evangelischen er eens op drukt dat men moet opletten om de genade niet zo maar als een verworven recht te aanschouwen.
Arjan Baan & John Kamphuis hebben het op CIP over verschillende mensen die met hun mond belijden christen te zijn, er op los leven al bestaat er God noch gebod. "Immers, ze hebben drie jaar geleden Jezus Christus aangenomen op een praiseavond en dus kan het leven niet meer stuk. Zij lijken echter helemaal niet op een discipel van Jezus en doen alles wat zij zelf fijn vinden. Als je de Bijbel ernaast zou leggen, zou je ontdekken dat ze zich uitleven in de zonde, zoals een varken in de modder." Zij gaan er mee akkoord dat over zulke mensen de Bijbel het oordeel uitspreekt door te zeggen: “Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend” (1 Johannes 3:6). Daar wordt toegegeven dat men dus in een toestand kan leven dat men eigenlijk zijn leven weer vergooid. De mens, die door blijft leven in de zonde ook al is hij gedoopt. De Bijbel noemt die persoon een “slaaf van de zonde” (Romeinen 6:20). Die mens kent God niet, al zegt hij het duizend keer anders. Hij of zij kan wel spreken over genade, maar begrijpt er niets van. Dat is aangrijpend. De Genade van Jezus kan zo over ons komen. Hij is zo maar voor ons gestorven en hij is bereid ons vergevend te benaderen bij het laatste oordeel. Door het geloof in de Zoon van God worden we gered. Dat is de enige conditie die de Bijbel stelt. Genade is gratis (Romeinen 3:24). Maar zeer zeker niet goedkoop. Wij krijgen ze zo maar moeten verder nog bewijzen ze waard te zijn of maken dat wij ze niet verliezen.
Zo zullen wij ons de vraag moeten stellen dat als wij Christus aanvaarden onze persoonlijkheid zodanig willen veranderen dat wij zoals Christus worden."Is Jezus Heer en Meester van jouw leven? Of leef je nog voor jezelf? Zet jij een streep door alles wat jij fijn en lekker vindt en richt je je leven in zoals God dat van je vraagt? Ben je gered?"

No comments:

Post a Comment