Wednesday, 17 June 2009

Een verrotte balk kan een heel huis doen instorten


"Een verrotte balk kan een heel huis doen instorten."
- Russisch spreekwoord

"Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel."
- Onbekend

"Hoewel men overmand kan zijn, kunnen twee zich verdedigen.
Een drievoudig snoer is niet makkelijk te breken. "
Prediker 4:12

Ik vraag U Heer dat ik gevrijwaard mag blijven van slechte gedachten.
Laat slechte invloeden ver van mij verwijdert blijven
en geef dat ik met de juiste mensen omga.