Monday, 1 June 2009

Gods Hoop Website

God heeft een hoop. Hij heeft een Plan met ons en de wereld. Hoe het daarmee zit wordt uit de doeken gedaan op de nieuwe website van de Belgische Christadelphians: Gods Hoop.
Deze website is nog in zijn aanvangsperiode maar u kan er nu al terecht. Wij hopen dat hij nog verder mag uitgebouwd geraken.

> http://www.godshope.net