Friday, 26 June 2009

In het helpen van anderen, zullen we onszelf helpen


"In het helpen van anderen, zullen we onszelf helpen,
om wat voor goeds wij geven
voltooit de cirkel en komt het terug naar ons. "
- Flora Edwards

"Daarom, als Gods uitverkoren volk, heilige en innig geliefde,
kleedt u met mededogen,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. "
Kolossenzen 3:12

God, laat mij steeds paraat staan om anderen te helpen.
Geef dat ik steeds een helpende hand kan aanreiken.