Wednesday, 24 June 2009

Koreaanse Katholieke kerk grijpt naar moderne technieken

BRUSSEL (KerkNet/Asianews/Radio Vaticaan) – Sinds 2005 zijn in Zuid-Korea meer dan 4.000 mensen gedoopt, nadat zij catechese volgden via internet. Het initiatief startte destijds op initiatief van de vicaris-generaal van het aartsbisdom Seoul. Supervisor Lee Ki-jeong erkent dat de methode ongebruikelijk is, maar vele bekeerde Koreanen kunnen zich wegens hun werk, gezin of andere verplichtingen moeilijk op een vooraf bepaald tijdstip vrijmaken voor een catechesecursus. “Daarom is er nood aan een methode die is aangepast aan de moderne tijd. Deze online cursus heeft dezelfde waarde als de lessen in de parochie. Bovendien vindt er steeds een gesprek plaats met de parochiepriester, om na te gaan of voldaan wordt aan de voorwaarden om de doop te ontvangen.”
De moderne catechesemethode is noodzakelijk om de sterke aangroei van katholieken bij te houden. De Zuid-Koreaanse bisschoppen verklaarden donderdag dat in 2010 ruim 10% van de bevolking lid is van de katholieke Kerk. Een woordvoerder van de Koreaanse bisschoppen schrijft de groei toe aan de sterke sociale inzet van de katholieke Kerk en het engagement van christelijke gemeenschappen. Van de 48,5 miljoen Koreanen zijn er naar schatting 4,7 miljoen katholiek. In Seoul alleen al leven 1,4 miljoen gedoopten.

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment