Friday, 19 June 2009

Leken moeten actiever zijn in kerk

BRUSSEL (KerkNet/SIR/Katholisch.de/Kipa-Apic) – Paus Benedictus XVI lanceerde tijdens de opening van het diocesaan congres van het bisdom Rome over het dalende aantal roepingen een oproep tot leken om actiever te zijn in de Kerk.

“Te veel gedoopten beschouwen zichzelf niet als echt lid van de kerkgemeenschap en blijven aan de rand.” De paus hoopt dat de leken zich beter bewust worden van hun belangrijke en onvervangbare rol in de kerkgemeenschap. Zij moeten in onze cultuur waar geloofskennis niet langer vanzelfsprekend is, ook beter gevormd worden. De gedeelde verantwoordelijkheid van het ‘Volk van God’, die vooral in de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie benadrukt werd, moet sterker gestalte krijgen. “Leken zijn niet louter medewerker van de priester. Zij zijn ook echt medeverantwoordelijk voor het zijn en handelen van de Kerk. Wij moeten inspanningen leveren voor de vorming van een goed opgeleide en sterk geëngageerde groep leken.”

Paus Benedictus XVI spreekt het diocesaan congres toe

Paus Benedictus XVI spreekt het diocesaan congres toe Bron: Siciliani Gennari/SIR

Paus Benedictus XVI tijdens de opening van het congres

Paus Benedictus XVI tijdens de opening van het congres Bron: Siciliani Gennari/SIR

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment