Thursday, 25 June 2009

Onze houding naar anderen belangrijk om te overtuigen

Hoe wij tegenover anderen staan en hoe wij ons gedragen in de samenleving is zeer belangrijk om anderen te kunnen benaderen en nog meer om hen te kunnen overtuigen.
De betere waarden moeten door ons voorop gedragen worden.
Ook op de Baptisten conferentie van deze maand werd de liefde voor de ander nog voorop gesteld, al werd er weer eens de dag daarop dan weer geroepen om een bepaalde groep uit te sluiten.
Maar over dat liefdesaspect moet meer nagedacht worden. De omstaander benaderen door goedheid, zachtaardigheid en ontvankelijkheid.

Lees verder > Tonen elkaar lief te hebben en zo anderen aantrekken

+ > Love for each other attracting others

1 comment:

 1. Het belang van een zuivere levenswandel komt duidelijk voor het voetlicht in het zelfbeeld van de christenen uit de tweede eeuw. De auteur van de brief aan Diognetes omschrijft de christenen bijvoorbeeld als volgt: "Ze trouwen als ieder ander. Ze krijgen kinderen maar ze leggen hun nageslacht niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven 'in het vlees' maar niet 'naar het vlees'. Ze vertoeven op aarde maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten maar in hun eigen leven overtreffen ze de wetten."

  Ignatius, bisschop van Antiochië, schrijft aan de Efeziërs: "Wie tot geloof gekomen is, zondigt niet en die liefde bezit, haat niet. De boom is bekend aan zijn vrucht. Zo vallen ook zij die belijden van Christus te zijn op door hun werken. Nu gaat het niet om de belijdenis, maar of iemand tot het einde toe in de kracht van het geloof blijkt te staan."

  In de aan het Jodendom ontleende 'Twee wegen' worden de gelovigen aangespoord God lief te hebben en de naaste als zichzelf, geen scheuring te maken, strijdende partijen bij elkaar te brengen, geen abortus te plegen en geen pasgeborene te doden.

  Voor de apologeten uit de tweede eeuw was de christelijke levenswandel een belangrijk argument voor de geloofwaardigheid van het christelijk geloof. Zo schrijft de apologeet Athenagoras in zijn pleitrede aan keizer Marcus Aurelius en zijn zoon Commodus: "Onder ons zult u ongeletterde mensen vinden en handwerks-lieden en oude vrouwen, die, als ze onmachtig zijn in woorden de vrucht van onze leer te bewijzen, door hun daden de vruchten te laten zien van hun overtuiging, dat die leer de waarheid is. Ze oefenen zich niet in het spreken, maar ze tonen hun goede werken;….ze hebben hun naaste lief als zichzelf."

  Justinus de Martelaar beschrijft in zijn eerste apologie wat de veranderingen zijn bij een christen, nadat hij tot geloof gekomen is: "Wij die vroeger opgingen in ontucht, hebben nu slechts belangstelling voor kuisheid. Wij die ons met magische praktijken bezighielden, hebben ons nu aan de goede en onverwekte God toegewijd. Wij die het verwerven van geld en bezit boven alles stelden, brengen nu zelf ons bezit bijeen en laten iedere behoeftige daarin delen. Wij die elkaar haatten en vermoordden en die ons huis vanwege hun afwijkende tradities niet openstelden voor wie niet tot dezelfde volksgroep behoorde, leven nu na de komst van Christus als disgenoten, bidden voor onze vijanden …"

  "Als de volken de woorden van God uit onze mond horen, bewonderen ze die als schoon en groot. Als ze daarna merken dat onze werken niet in overeenstemming zijn met de woorden die we spreken, keren ze zich van ons af …". zegt de auteur van 2 Clemens.
  Zo geldt ook vandaag, dat als wij levende getuigen van de Heer Jezus willen zijn, wij volop ernst moeten maken met onze levenswandel!

  ReplyDelete