Thursday, 25 June 2009

Onze houding naar anderen belangrijk om te overtuigen

Hoe wij tegenover anderen staan en hoe wij ons gedragen in de samenleving is zeer belangrijk om anderen te kunnen benaderen en nog meer om hen te kunnen overtuigen.
De betere waarden moeten door ons voorop gedragen worden.
Ook op de Baptisten conferentie van deze maand werd de liefde voor de ander nog voorop gesteld, al werd er weer eens de dag daarop dan weer geroepen om een bepaalde groep uit te sluiten.
Maar over dat liefdesaspect moet meer nagedacht worden. De omstaander benaderen door goedheid, zachtaardigheid en ontvankelijkheid.

Lees verder > Tonen elkaar lief te hebben en zo anderen aantrekken

+ > Love for each other attracting others