Friday, 19 June 2009

Wereldwijd 250.000 christenen vervolgd

Wereldwijd worden 250.000 christenen vervolgd en jaarlijks worden 175.000 christenen wegens hun geloof omgebracht, zegt Antonius Leitner van Christian Solidarity Worldwide. Leitner beklaagde zich op een studiedag in Wenen over het feit dat hiervoor in West-Europa nauwelijks aandacht is, terwijl allerhande andere vormen van onderdrukking en vervolging wel de nodige aandacht krijgen. “75 procent van de mensen die wereldwijd om hun geloof vervolgd worden zijn christenen.”
Gudrun Kugler van christianophobia.eu klaagde op de studiedag de groeiende stigmatisering en negatieve stereotypering van christenen aan. De Koptische christen Victor Elkharat getuigde: “De vrije keuze van godsdienst, in dit geval christendom, is niet altijd vanzelfsprekend. Vaak worden mensen door druk of andere criminele manieren gedwongen een andere godsdienst aan te nemen.”