Saturday, 11 July 2009

De belangrijkste functie van het lichaam is om de hersenen rond te dragen


"De belangrijkste functie van het lichaam is om de hersenen rond te dragen."
- Thomas Edison

"Test mij, o Heer, en probeer me, onderzoekt mijn hart en mijn gedachten;
voor uw liefde is steeds voor mij, en ik loop voortdurend in uw waarheid. "
Psalm 26:2-3

Onderzoek me, O Jehovah, en bewijs me.
Doorgrond mij, God, ken mijn hart, toets mij, weet mijn verborgen gedachten.
Zie of niet mijn weg mij verkeerd leidt: wijs mij de weg van de eeuwigheid.


No comments:

Post a Comment